Varlık Fonu Nedir?

Varlık fonu doğrudan başbakanlığa bağlı bir fon olmakta birlikte ana faliyet alanı fonların yönetimi ve kuruluşları olup para piyasalarının çeşitliliğine ve değerlerine katkı sağlayan, ülke içinde kamuya bağlı olan varlıkları ülke ekonomisine kazandırmak ve ekstra dış kaynak sağlamak amacıyla kurulan fonlardır.